32% Polyamide-Nylon, 27% Cotton, 22% Polyethylene, 12% Lyocell, 5% Polyamide, 2% Elastane

Showing the single result